13 เมษายน 2562 จังหวัดพะเยาเกิดหมอกควันปกคลุมทั่วเมือง พบค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศพุ่งสูงกว่า 174 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190413123317116

จังหวัดพะเยาเกิดหมอกควันปกคลุมทั่วเมือง พบค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศพุ่งสูงกว่า174 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าอยู่ที่ 146 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่ค่า pm10 อยู่ที่ 174 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้หมอกควันไฟป่ายังมีแนวโน้มที่จะทำให้คุณภาพอากาศเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่เมื่อวันที่ 12เมษายน 2562  ในที่พื้นที่ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ ได้เกิดไฟป่าลุกไหม้ม่อนทานตะวันเป็นบริเวณกว้าง โดยนายอำเภอดอกคำใต้ ได้มอบหมายปลัดอาวุโส และปลัดอำเภอดอกคำใต้ จัดชุดลาดตระเวนและดับไฟป่า เขตตำบลหนองหล่ม ตำบลป่าซาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรถน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ดับไฟ แบ่งชุดลาดตระเวนเป็น 3 ชุด เพื่อทำการดับไฟที่ลุกไหม้ดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลาพอสมควร จึงสามารถดับไฟป่าได้ ซึ่งพบความเสียหาย ประมาณ 100 ไร่ อย่างไรก็ตามปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จึงขอให้ประชาชนที่จะเดินทางออกจากบ้านหรือที่พัก ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยไว้ด้วย